KALİTE

LAPİS MAKİNE A.Ş.; Askeri ve sivil amaçlı; metal, alaşım, ahşap ve plastik malzemeden müşteri tarafından talep edilen tüm projelerin imalatı ile yurt içi ve yurt dışı satış faaliyetlerini ; uluslar arası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede kaliteli, çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, karlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

LAPİS MAKİNE A.Ş.;

LAPİS MAKİNE A.Ş. ÇALIŞANLARI; takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile şirketimizi üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaştıracaktır.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma kültürü oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, Kalite Yönetim sistemi etkinliğini sürekli iyileştirmek başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.